Info
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów,
zawsze możesz skontaktować się z nami: taskmanager.pl
Zaloguj się do konta FTP
Proces instalacji wymaga zalogowania na konto FTP gdzie Task Manager został skopiowany.
Upewnij się, że Twoje konto FTP posiada uprawnienia do edycji, zapisu oraz kasowania plików.
Serwer:
Login:
Katalog (w którym zapisany jest Task Manager - na końcu wstaw ukośnik  ⁄ ):
Hasło: